Regulamin

 1. Aby wziąć udział w szkoleniu w Surferownii kursant musi wypełnić formularz zapisowy, zostawiając dane niezbędne do kontaktu i akceptując regulamin szkoły (jeśli kursant jest niepełnoletni formularz musi być wypełniony przez jego rodzica lub opiekuna prawnego).
 2. W celu rezerwacji kursu konieczna jest wpłata zaliczki. Zaliczka nie przepada w przypadku przełożenia zajęć na inny termin w tym samym roku.
 3. Kurs powinien być opłacony w całości w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 4. W celu punktualnego rozpoczęcia zajęć, zalecamy zgłoszenie się 15 minut przed umówioną lekcją, by dobrać sprzęt (piankę, trapez, kamizelkę i kask) i zacząć zajęcia punktualnie. Każde spóźnienie kursanta będzie wliczone w czas trwania zajęć.
 5. Kursant może odwołać zajęcia min. 2 godziny przed umówionym czasem. W innym wypadku jest zobowiązany opłacić koszt nieodbytej lekcji. Szanujmy czas i pracę instruktora 🙂
 6. Niewykorzystane godziny zajęć przechodzą na voucher i można je wykorzystać w innym terminie.
 7. Jeśli szkolenie z powodu warunków przeniesione jest w inne miejsce niż Jastarnia, ekipa Surferownia może zabrać kursanta busem jeśli ma wolne miejsca jednak w większości przypadków kursant musi samodzielnie dostać się na umówione miejsce zajęć.
 8. Szkoła Surferownia nie organizuje parkingu dla swoich kursantów.
 9. Jeśli szkolenia odbywają się na Mewiej Rewie, kursant zobowiązany jest pokryć koszty motorówki (50 zł), która kursuje ląd – wyspa – ląd.
 10. Kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków oraz możliwych kontuzji. Za ubezpieczenie niepełnoletniego kursanta jest odpowiedzialny jego rodzic lub opiekun prawny.
 11. Kursant podczas szkolenia musi mieć założony kask i kamizelkę asekuracyjną, niezależnie od jego poziomu zaawansowania. W innym wypadku, żadne ubezpieczenie nie zadziała.
 12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wykonywania poleceń i słuchania instruktora. Za każde odstępstwo od tego i możliwe ryzyko kursant ponosi odpowiedzialność.
 13. Jeśli sprzęt został zgubiony lub uszkodzony na skutek nie stosowania się do zaleceń instruktora, kursant ponosi odpowiedzialność materialną.
 14. Uczestnik kursu zobowiązany jest szczerze poinformować instruktora na jakim jest poziomie by sprzęt i program szkolenia został adekwatnie dostosowany do jego umiejętności w celu zminimalizowania zagrożenia dla kursanta jak i innych pływających.
 15. Jeśli kursant czuje się niedysponowany lub ma trudność z wykonywanymi czynnościami powinien poinformować o tym instruktora. Kursant jest również zobowiązany do powiadomienia instruktora o swoich problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.
 16. Instruktor ani szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbek na zdrowiu kursanta podczas szkolenia
 17. Szkoła Surferownia ma prawo odmówić świadczenia szkolenia jeśli postawa, stan trzeźwości, lub zdrowie kursanta może stanowić zagrożenie dla niej/niego lub osób trzecich
 18. Płatności za kurs można dokonać w następujący sposób:
 • Online – Tpay
 • Kartą w biurze
 • Gotówką w biurze